svatba stylově logo

MICHAELA POKORNÁ

+420 732 375 681

agentura@svatbastylove.cz

 
 

Zašlete nám nezávaznou poptávku, jak by měla vypadat vaše vysněná svatba a my se vám, co nejdříve ozveme s konkrétní nabídkou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování nabídky svatební agentury Svatba stylově IČO 87798093, a to maximálně na období dvou let nebo do odvolání tohoto mého souhlasu. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním mých osobních údajů: • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování; • s právem vznést námitku proti zpracování; • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat; • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména že: • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely; • mé údaje svatební agentura ukládá ve své databázi snoubenců, do které má přístup a s údaji pracuje výlučně svatební agentura jako správce osobních údajů a jí určení zpracovatelé; • svatební agentura provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze snoubenců, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu. Současně beru na vědomí, že v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů či uplatnění práv k ochraně mých osobních údajů obrátit na pověřenou osobu na emailovou adresu agentura@svatbastylove.cz nebo na telefonní číslo 732375681.